Clubkampioenschap 2018 - 2019

  • Reglement

Algemeen

Artikel 1. Algemene regels

1.1. De recentste FIDE-regels zijn van toepassing zoals die te vinden zijn op de website van de kbsb
1.2. Voor het gsm-gebruik wordt het reglement van de KBSB gehanteerd
1.3. Iedere deelnemer ontvangt voor het clubkampioenschap begint via e-mail het tornooireglement, de kalender en de contactgegevens van de andere spelers in zijn reeks.
1.4 Wie meedoet aan het clubkampioenschap gaat akkoord met het reglement en dient het ook na te leven.

Artikel 2. Voorwaarde deelname

2.1. Enkel clubleden (hoofd- of tweede club) kunnen deelnemen aan het clubkampioenschap.
2.2. Het deelnamerecht bedraagt 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor jeugdspelers voor het gehele toernooi.
2.3. Een speler mag niet starten aan het clubkampioenschap indien zijn lidgeld en deelnamegeld niet betaald is.

Artikel 3. Uitvoerend Comité

3.1. Het uitvoerend comité (UC) bestaat uit het voltallige KOSK-bestuur.
3.2. Het UC heeft het de bevoegdheid het reglement aan te passen voor het volgende clubkampioenschap. Wijzigingen worden verduidelijkt op de Algemene Vergadering.
3.3. Het UC beslist over :

3.3.1. Het samenstellen van de reeksen.
3.3.2. Het bekrachtigen van forfaits, overmacht/geldige reden bij afwezigheden.
3.3.3. Maatregelen van algemene orde.
3.3.4. Het toekennen van de wildcards.

Artikel 4. Tornooileider

4.1. Voor ieder tornooi dat volgens dit reglement gespeeld wordt, duidt het UC een tornooileider (TL) aan. Bij voorkeur is de TL een officiële scheidsrechter.
4.2. Voor iedere ronde zal de TL een reserve-scheidsrechter aanduiden. Bij voorkeur is dit een officiële scheidsrechter.
4.3. Indien de TL niet beschikbaar is of zelf betrokken partij is, draagt hij zijn bevoegdheden tijdelijk over aan de reserve-scheidsrechter. Als niet beschikbaar wordt beschouwd :

4.3.1. De TL is niet aanwezig.
4.3.2. De TL is zelf nog aan het spelen, terwijl de reserve scheidsrechter al klaar is.
4.3.3. Het gaat over de partij van de TL.

4.4. De TL is verantwoordelijk voor :

4.4.1. De toepassing van de regels van het schaakspel en het tornooireglement.
4.4.2. De paringen en het bijhouden van de uitslagen van de partijen.
4.4.3. De planning en het goede verloop van het tornooi.
4.4.4. Het voorzien van het reglement in het clublokaal.
4.4.5. Alles situaties die niet beschreven worden in het reglement maar toch een onmiddellijke beslissing vereisen.

Artikel 5. Klachten

5.1. Iedere deelnemer aan het tornooi kan tot 4 dagen na een feit klacht indienen bij het UC via een mail aan het bestuur.
5.2. Indien de deelnemer het oneens is met de beslissing van de TL kan hij de speeldag zelf klacht indienen bij de TL.
5.3. Het UC neemt een beslissing over deze klacht de eerstvolgende vergadering, voor zover de regels van het schaakspel dit toelaten en na alle betrokken partijen te hebben aangehoord.
5.4. De beslissing van de UC is definitief en wordt via mail overgemaakt aan de betrokken partijen.

Artikel 6. Scheidingssystemen

De volgende scheidingssystemen worden toegepast bij het bepalen van de rangschikking :

Voor Round Robin (gesloten tornooi):

* Uitslag onderlinge partijen
* Koya systeem
* Aantal gewonnen wedstrijden
* Sonneborn-Berger systeem

Voor Zwitsers tornooi :

* Medium Bucholz
* Bucholz
* Sonneborn-Berger systeem
* Uitslag onderlinge partij

Artikel 7. Formule

Het UC beslist met welke formule en in hoeveel reeksen er gespeeld wordt.

Als standaard worden er reeksen met 8 spelers vooropgesteld die een dubbele round robin spelen. De 3 hoogste reeksen zijn in volgorder : de masters, de promotie en de runners-up. De laatste reeks(en) is/ zijn de open reeks(en).

Indien er een gevoelige toename is van hogere Elo-spelers, die niet deelnamen aan het vorige kampioenschap,kan het UC overwegen om die spelers in hogere reeksen te laten meedoen. Hierdoor kunnen uitzonderlijk dan 9 of 10 spelers in een reeks zitten.

Artikel 8. Samenstelling reeksen

De volgende spelers hebben het blijfrecht om in de masters te spelen :

* de eerste 4 van de master van vorig jaar,
* de eerste 2 van de promotiereeks van vorig jaar.

De volgende spelers hebben het recht om in de promotiereeks te spelen :

* de overige spelers van de masters van vorig jaar,
* 3 & 4 van de promotiereeks van vorig jaar,
* de eerste 2 van de runners-up van vorig jaar.

De volgende spelers hebben het recht om in de runners-up te spelen :

* de overige spelers van de promotiereeks van vorig jaar,
* 3 & 4 van de runners-up van vorig jaar,
* de eerste 2 van de open reeks van vorig jaar.

Artikel 9. Aanvullen van de reeksen

9.1. Het UC kent alle andere spelers plaatsen toe. Het UC houdt rekening met volgende criteria (niet noodzakelijk in deze volgorde) :

9.1.1. Onvoorziene omstandigheden/persoonlijke redenen (voorbeeld ziekte waardoor je het vorige clubkampioenschap niet alle rondes kon spelen) /vorig clubkampioenschap.
9.1.2. De geschiedenis en prestaties van de spelers in vorige clubkampioenschappen.
9.1.3. De hoogste Elo-rating (FIDE of nationaal).
9.1.4. De deelname aan nationale interclubs.
9.1.5. Het groeipotentieel van de speler.

9.2. De volgende randvoorwaarden zijn geldig bij het toekennen van wildcards :

9.2.1. Een speler die niet meedeed aan het vorige clubkampioenschap moet minstens 150 Elo-punten (nationaal of FIDE) meer hebben dan een speler die het vorige jaar meedeed aan het clubkampioenschap vooraleer hij diens plaats kan innemen in een reeks.
9.2.2. Bij spelers die het vorige jaar meededen in dezelfde reeks, is de uitslag van het vorige clubkampioenschap doorslaggevend, mits ze niet te maken hadden met artikel 9.1.1.

Artikel 10. Speeltempo en Elo-verwerking

10.1. Er wordt gekozen voor hetzelfde speeltempo als in de nationale interclubs: 1u30min. voor 40 zetten, daarna 30 min. KO met 30 sec. bonustijd per zet vanaf zet.
10.2. De spelers zijn verplicht te noteren gedurende de volledige partij.
10.3. De partijen worden gespeeld op vrijdagavond in het clublokaal en starten om 20u30 stipt.
10.4. De default/verzuimtijd bedraagt 45 min.
10.5. Een speler die om 21u15 niet aanwezig is in het lokaal zonder geldige reden, verliest zijn partij met forfait.
10.6. Alle partijen tellen mee voor nationale Elo. Een partij met forfait wordt beschouwd als niet gespeeld

Artikel 11. Uitstellen van partijen

11.1. De heenrondes moeten afgewerkt zijn voor 1 januari en de terugrondes moeten afgewerkt zijn op de laatste speeldag van het clubkampioenschap.
11.2. Het uitstellen moet ten laatste 1 dag voor de partij gebeuren (donderdagavond op 20u30 als er op een clubavond wordt gespeeld).
11.3. Minder dan dag op voorhand kan men niet meer uitstellen en verliest men automatisch de partij met forfaitscore.

11.3.1. Indien er sprake is van overmacht moet de speler bij het UC een verzoek indienen om op een latere datum te spelen. Het UC beslist er dan over of de vraag om later te spelen gegrond is en of de forfaitscore al dan niet blijft.

11.4. De uitsteller moet de tegenstander verwittigen en de tornooileider. Dit kan telefonisch, via e-mail of de app op de KOSK-site.
11.5. De uitsteller moet ook direct een nieuwe datum voorstellen. Slaagt hij hier niet in, dan wordt er een nieuwe datum opgelegd door de tornooileider.
11.6. De tornooileider kan in onderling overleg met de spelers beslissen om de kalender voor de inhaalrondes te wijzigen om zo het aantal inhaalpartijen te verminderen.
11.7. Indien een speler al een partij heeft uitgesteld en die nog moet inhalen, wordt hij geacht beschikbaar te zijn op de inhaaldatums.
11.8. Als de speler die zelf geen partij heeft uitgesteld niet aanwezig kan zijn op de geplande datum van de inhaalpartij, kan hij deze uitstellen en direct een andere datum voorstellen.
11.9. Een partij kan altijd vooruit gespeeld worden mits informeren aan de tornooileider.
11.10. Indien beide spelers niet opdagen op de afgesproken speeldatum of inhaaldatum (zonder dat de tornooileider geïnformeerd is) dan verliezen ze beiden de partij door forfait.

Artikel 12. Forfait

12.1. Een speler wordt uit de uitslag van een tornooi geschrapt indien hij de helft of minder van de partijen gespeeld heeft. Dit geldt voor alle tornooivormen: enkele round robin, dubbele round robin en Zwitserse toernooien.
12.2. Voor de toepassing van 12.1 worden de heen-en terugronde van een dubbele round robin als aparte toernooien beschouwd.
12.3. Wanneer een speler drie maal forfait geeft in het clubkampioenschap kan het UC beslissen om hem uit het toernooi te zetten.

Artikel 13. Clubkampioen en Prijzen

13.1. De speler die als eerste eindigt in de masters wordt de nieuwe clubkampioen voor een jaar.
13.2. Bij gelijke stand telt het scheidingssysteem van artikel 6.1.1. Indien er een gelijke stand is voor clubkampioen voor volgend jaar geldt :

13.2.1. Er wordt met de spelers die gelijk staan een tiebreaktoernooi gespeeld.
13.2.2. De hoogstgerangschikte speler beslist met welke kleur hij het tiebreaktoernooi mag beginnen.

13.2.2.1. De spelers spelen een dubbel roundrobintornooi.
13.2.2.2. Het tempo van het tornooi is 20 min. + 10 sec./zet.
13.2.2.3. Indien er in het tornooi uit 13.2.2.1 geen uitsluitsel is, wordt een tweede toernooi gespeeld.
13.2.2.4. Het tempo van het tweede tornooi is 15 min. + 5 sec./zet.
13.2.2.5. Indien er in het tornooi uit 13.2.2.3 geen beslissing valt wordt een derde tornooi gespeeld.
13.2.2.6. Het tempo van het derde toernooi is 5 min. + 3 sec./zet
13.2.2.7. Indien er in het tornooi uit 13.2.2.5 geen beslissing valt, blijven de spelers doorspelen aan het tempo van 13.2.2.6 tot er een beslissing valt.

13.3. De geldprijzen worden niet verrekend via het scheidingssysteem. De geldprijzen worden gedeeld.

© 2013 – 2018 Olivia & Michaël